Miljøretningslinjer

Visjonen til KW Parts er å bli Europas beste grossist og leverandør av reservedeler og tilbehør for amerikanske biler. Vi skal oppnå visjonen ved å vie miljøet, fremtiden og jordens mennesker spesiell oppmerksomhet.

Derfor involverer vi oss hele tiden i miljøspørsmål. Målet vårt er å heve den generelle miljøbevisstheten og vise alle hvordan vi hos KW Parts kan hjelpe til å påvirke og beskytte miljøet. Gjennom systematisk miljøarbeid prøver vi å beskytte og redusere den samlede effekten vi har på miljøet.

Alle beslutninger i alle avdelinger, både i administrasjon og i butikker, må ta hensyn til miljøaspektet. Vi må forbedre vår kunnskap og øke bevisstheten om miljøspørsmål i bedriften ved å hele tiden diskutere og ta hensyn til miljøaspektene ved arbeidet.

KW Parts

  • overholder gjeldende miljølovgivning og -forskrifter, samt andre miljøkrav, som vi er underlagt.
  • reduserer, når det er mulig, reiser og miljøpåvirkning ved å prøve å bruke teknologi i distribusjon og kommunikasjon (e-post, videokonferanser osv.).

 

  • skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø der de ansatte får korrekt opplæring, og der egnet sikkerhets- og nødutstyr er for hånden.

 

  • tar ansvar for miljøet. Reagerer umiddelbart og ansvarlig på hendelser eller omstendigheter som kan utgjøre en fare for helse, sikkerhet eller miljø. Vi må rapportere hendelser til myndighetene og varsle alle berørte parter.

 

  • skal sørge for at farlig avfall kastes på en trygg og miljøvennlig måte.

 

  • skal prøve å velge miljøsertifiserte underleverandører.

 

  • streber etter å bevare naturressurser gjennom resirkulering og gjenbruk av materialer, og gjennom kjøp av produkter som er laget av resirkulerte materialer.

 

  • skal redusere energiforbruket på en ansvarlig måte.

 

  • overholder "Green IT"-standardene.

 

  • skal hele tiden evaluere og forbedre miljøarbeidet.

 

Alle ansatte forventes å overholde miljøretningslinjene og rapportere eventuelle helse-, sikkerhets- og miljøproblemer til sin overordnede.

 

Ledere er ansvarlig for sine områder og forventes å reagere umiddelbart når det rapporteres problemer.